ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอมานุแอล เปอตี"

หน้าใหม่: {{Infobox football biography |name = เอ็มมานูเอล เปอตีต์ |image = 150px |image_s...
(หน้าใหม่: {{Infobox football biography |name = เอ็มมานูเอล เปอตีต์ |image = 150px |image_s...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม