ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัตว์พวกหนอนปล้อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| image_width = 250px
| image_caption =
| regnum = [[Animalสัตว์]]ia
| superphylum = [[Lophotrochozoa]]
| phylum = '''Annelidaหนอนปล้อง'''
| phylum_authority = [[Jean-Baptiste Lamarck|Lamarck]], 1809
| subdivision_ranks = Classes and subclasses
481

การแก้ไข