ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์"

|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1= 1. '''ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์'''
|2= 2. [[ปรก อัมระนันท์]]
|3= 3. [[หม่อมราชวงศ์ปิ่มสาย อัมระนันทน์]]
|4= 4. มหาเสวกตรี พระยาวิทุรธรรพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันทน์)
|5= 5. จำรัส ยอดมณี
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม