ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศรัณย์ สาครสิน"

แก้ วิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอ เป็น วิ่งหน้าตั้งก้อยังรักเธอ (ก็->ก้อ)
(แก้ วิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอ เป็น วิ่งหน้าตั้งก้อยังรักเธอ (ก็->ก้อ))
=== ภาพยนตร์ ===
* ''สะแด่วแห้ว'' (2535) ...แดง
* ''วิ่งหน้าตั้งก็ก้อยังรักเธอ'' (2535) ...เอ
* ''วิ่งหน้าตั้งกำลัง 2 บนเส้นทางมหัศจรรย์'' (2536) ...เอ
* ''ตุ๊ต๊ะต๋อมแต๋ม สุภาพบุรุษตัว ต.'' (2537) ...ต๊ะ
594

การแก้ไข