ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชุลีพร ดวงรัตนตรัย"

แก้ วิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอ เป็น วิ่งหน้าตั้งก้อยังรักเธอ (ก็->ก้อ)
(แก้ วิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอ เป็น วิ่งหน้าตั้งก้อยังรักเธอ (ก็->ก้อ))
* ปี 2533 ภาพยนตร์ แฝดแบบว่า
* ปี 2535 ภาพยนตร์ ด๊อกเตอร์ครก
* ปี 2535 ภาพยนตร์ วิ่งหน้าตั้งก็ก้อยังรักเธอ
* ปี 2536 ภาพยนตร์ กล้ากล้าหน่อย อย่ากร่อยนัก
* ปี 2537 ภาพยนตร์ วัยซนผจญภัย
594

การแก้ไข