ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2535"

แก้ วิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอ เป็น วิ่งหน้าตั้งก้อยังรักเธอ (ก็->ก้อ)
(แก้ วิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอ เป็น วิ่งหน้าตั้งก้อยังรักเธอ (ก็->ก้อ))
#*ผู้กำกับ: พรพิสิฐ
#*นำแสดงโดย: เผ่าพันธ์ พรพิสิฐ, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, พันนา ฤทธิไกร, นฤมล ศักดาฤทธิ์เดช, ศิริพร ศักดาฤทธิ์เดช
# [[วิ่งหน้าตั้งก็ก้อยังรักเธอ]] (2535)
#*ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน
#*นำแสดงโดย: บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, ปริญญ์ วิกรานต์
594

การแก้ไข