ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมชีวเวช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(1.เพิ่ม ระบบประมวลผลภาพทางการแพทย์ 2.แก้ไขวรรคที่2)
* [http://www.med.engr.tu.ac.th/ สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์]
| valign = "top" |
 
|-
|-
| valign = "top" style="background: Pink " |'''คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต'''
| valign = "top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต'''
*[https://sites.google.com/site/bmirsu2553/ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์]
| valign = "top" style="background: Pink " |-
| valign = "top" style="background: Pink " |-
|-
|}
8

การแก้ไข