ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย"

(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงผนวช'→'ผนวช')
{{issues|ไม่เป็นกลาง=yes|ต้องการอ้างอิง=yes}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ไม่เป็นกลาง-ส่วน}}
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ
| official_name = {{PAGENAME}}
| footnote =
}}
 
'''พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก''' และ '''พระพุทธเลิศหล้านภาลัย''' เป็นพระนามของ[[พระพุทธรูป]]ปางห้ามสมุทรขนาดใหญ่สององค์ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 
== ประวัติ ==
เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ มีพระราชปรารภว่า ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงหล่อพระศรีสรรเพชญ์ และพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆ มา ทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ผู้ทรงเป็นบรมกษัตริย์ขึ้นไว้สักการบูชา ด้วยอาศัยปรารภเหตุทั้งสองอย่างนี้ จึงทรงพระราชศรัทธาสร้างพระพุทธรูปใหญ่ หุ้มด้วยทองคำ เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เมื่อทรงปรึกษา[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เมื่อครั้งยังผนวช จึงมีพระราชดำริว่าพระพุทธรูปความมีความสูงในราวหกศอก จึงได้ทรงสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง อย่างจักรพรรดิราช 2 องค์ จารึกพระนามองค์หนึ่งว่า พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช จักรพรรดินารถบพิตร อีกพระองค์หนึ่งจารึกพระนามว่า พระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมชนกนารถธรรมิกราชบพิตร ซึ่งเดิมเรียกว่า แผ่นดินต้น แผ่นดินกลาง จึงมีพระบรมราชโองการให้ตั้งนามแผ่นดินตามพระพุทธปฏิมากรทั้ง 2 พระองค์ แผ่นดินต้นให้ใช้ว่าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แผ่นดินกลางให้ใช้ว่าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนสร้อยพระนามเป็น “นภาลัย”
 
== ข้อสังเกต ==
<gallery>
ภาพไฟล์:PhraBuddhaYotfaChulalok2.jpg|พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ภาพไฟล์:PhraBuddhaLoedlahNapalai2.jpg|พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
</gallery>
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จะมีพระพักตร์ค่อนไปทางกลมมากกว่า พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จะมีพระพักตร์ค่อนไปทางกลมมากกว่า พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
==ประเพณี==
-
==การขึ้นทะเบียน==
[[กระทรวงศึกษาธิการ]]ประกาศเป็นพระพุทธรูปสำคัญ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ [[พ.ศ. 2520]]
 
== ประเพณี ==
==อ้างอิง==
{{โครงส่วน}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
== การขึ้นทะเบียน ==
[[กระทรวงศึกษาธิการ]]ประกาศเป็นพระพุทธรูปสำคัญ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ [[พ.ศ. 2520]]
 
[[หมวดหมู่:พระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
{{โครงพุทธ}}
15,884

การแก้ไข