ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์"

ลบภาพ "Eucharist.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย INeverCry เพราะ Per commons:Commons:Deletion requests/File:Eucharist.jpg
(เพิ่มอ้างอิง)
(ลบภาพ "Eucharist.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย INeverCry เพราะ Per commons:Commons:Deletion requests/File:Eucharist.jpg)
 
[[ไฟล์:Eucharist.jpg|thumb|พิธีมหาสนิทเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ เพื่อแสดงถึงการร่วมสนิทกับพระเยซู โดยการรับประทานขนมปัง (สัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์) และเหล้าองุ่น (สัญลักษณ์แทนพระโลหิต)]]
'''พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 248</ref> หรือ'''พิธีมหาสนิท'''<ref>สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971, ลูกา, หน้า 133</ref><ref>สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref>({{lang-en|Eucharist; Holy Communion}}) [[คริสต์ศาสนิกชน]][[โรมันคาทอลิก]]และ[[โปรเตสแตนต์]]บางคณะเรียกว่า'''ศีลมหาสนิท'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"/><ref>สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971, มัทธิว, หน้า 46</ref> เป็น[[พิธีศักดิ์สิทธิ์]]ใน[[ศาสนาคริสต์]] เพื่อแสดงถึงการร่วมสนิทกับ[[พระเยซู]] โดยการรับประทาน[[ขนมปัง]] (สัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์) และ[[ไวน์]] (สัญลักษณ์แทนพระโลหิต)
 
24,530

การแก้ไข