ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2550]] - [[31 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2557]]
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2557]] - ปัจจุบัน (รักษาการ)
|-
4,990

การแก้ไข