ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557"

| '''ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ''' || '''เห็นชอบ''' || '''ไม่เห็นชอบ''' || '''งดออกเสียง''' || '''ไม่เข้าร่วมประชุม''' || '''รวม'''
|-
| พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]|| 191 || - || 3 || 3 || 197
|- style="background:#E9E9E9"
| align = left| '''รวม''' || '''191''' || '''0''' || '''3''' || '''3''' || '''197'''
ผู้ใช้นิรนาม