ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]] || พิษณุโลก || ภาค 5 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร || พระธรรมเสนานุวัตร
|-
| [[วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร|วัดพระมหาธาตุ]] || นครศรีธรรมราช|| ภาค 16 || ธรรมยุต || วรมหาวิหาร || พระราชธรรมสุธี
|}