ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[วัดพระธาตุพนม]] || นครพนม || ภาค 10 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร || พระเทพวรมุนี
|-
| [[วัดพระสิงห์]] || เชียงใหม่ || ภาค 7 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร || พระราชสิงหวรมุนี
|-
| [[วัดพระธาตุหริภุญชัย]] || ลำพูน || ภาค 7 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร || พระราชปัญญาโมลี (รักษาการ)