ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[วัดสุวรรณดาราราม]] || พระนครศรีอยุธยา|| ภาค 2 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร
|-
| [[วัดนิเวศธรรมประวัติ]] || พระนครศรีอยุธยา || ภาค 2 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || พระราชวินัยสุนทร
|-
| [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]] || สุโขทัย || ภาค 5 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร