ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาคำโสม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|พระมารดา= แม่เจ้าจันทาราชเทวี
|พระมเหสี =
|พระโอรส/ธิดา = 12 พระองค์
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ทิพย์จักร]]
|ทรงราชย์ = [[พ.ศ. 2325]] - [[พ.ศ. 2337]]
ผู้ใช้นิรนาม