ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{| class="wikitable sortable"
|-
! ชื่อวัด !! จังหวัด !! ภูมิภาค !! นิกาย !! สร้อยนามต่อท้าย !! เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
|-
| [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร
| [[วัดพระธาตุหริภุญชัย]] || ลำพูน || ภาค 7 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร
|-
| [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]] || พิษณุโลก || ภาค 5 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร || พระธรรมเสนานุวัตร
|-
| [[วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร|วัดพระมหาธาตุ]] || นครศรีธรรมราช|| ภาค 16 || ธรรมยุต || วรมหาวิหาร