ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุณฑีรา สัตตบงกช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก[[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] สาขาวิชาสถิติ
 
เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเป็น รอง[[นางสาวไทย]]อันดับ 2 ประจำปี 2543 (ปีนางสาวไทยคือ บุ๋ม [[ปนัดดา วงศ์ผู้ดี]]) และมีผลงานจากการถ่ายโฆษณาและเป็นพิธีกรมากมายในช่วยนั้น จึงได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์จนเป็นที่รู้จักจากเรื่อง ''[[ธิดาช้าง]]'' เป็นต้น
 
ปัจจุบัน เป็นนักธุรกิจบริษัทยูนิซิตี้ระดับ Presidential Director
ผู้ใช้นิรนาม