ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เตช บุนนาค"

เพิ่มขึ้น 2,522 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2517]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[ตริตาภรณ์มงกุฎไทย]] (ต.ม.)
* [[พ.ศ. 2547]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand) ribbon.png|80px]] [[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00140178.PDF ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีวันฉัตรมงคล จำนวน ๘๒ ราย, เล่ม ๑๒๑, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑]</ref>
* [[พ.ศ. 25352521]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special3rd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาประมาตริตาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/154V001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)]</ref>
* [[พ.ศ. 25302523]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[มหาวชิรมงกุฏทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]] <ref>[http://www(ท.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/247/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐)] เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ หน้า ๑ </ref>
* [[พ.ศ. 2526]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] (ท.ช.)
* [[เหรียญจักรพรรดิมาลา]]
* [[พ.ศ. 2527]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]] (ป.ช.)
* [[พ.ศ. 2530]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/247/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐)] เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ หน้า ๑ </ref>
* [[พ.ศ. 2535]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/154V001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)]</ref>
* [[พ.ศ. 2537]] - [[เหรียญจักรพรรดิมาลา]]
* [[พ.ศ. 2540]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] (ต.จ.ว.)
* [[พ.ศ. 2544]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้า]] (ท.จ.)
* [[พ.ศ. 2547]] - เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
* [[พ.ศ. 2547]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lowerupper (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] (ท.จ.ว.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00140178.PDF ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีวันฉัตรมงคล จำนวน ๘๒ ราย, เล่ม ๑๒๑, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑]</ref>
 
== สถานภาพ ==
ผู้ใช้นิรนาม