ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สม จาตุศรีพิทักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| imagesize = 200px
<!----------ตำแหน่ง---------->
| order = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
| order = [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์]]
| term_start = 24[[31 ตุลาคมกรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2540 2557]]
| term_end = 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
| order1 = [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์]]
| primeminister = [[พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ]]
| term_start1 = 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
| predecessor = [[ณรงค์ชัย อัครเศรณี]]
| term_end1 = 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
| successor = [[ศุภชัย พานิชภักดิ์]]
| primeminister1 = [[พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ]]
| predecessor1 = [[ณรงค์ชัย อัครเศรณี]]
| successor1 = [[ศุภชัย พานิชภักดิ์]]
<!----------เกิด/ถึงแก่อสัญกรรม---------->
| birth_date = {{วันเกิด-อายุ|2483|10|23}}
| spouse =
}}
'''ศาสตราจารย์ สม จาตุศรีพิทักษ์''' (เกิด 23 ตุลาคม พ.ศ. 2483 <ref name="senate">[http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php?url=profile&HR_ID=1770 ประวัติและผลงานของสมาชิกวุฒิสภา ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์]</ref>) อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์]] สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้บริหารบริษัท[[เบอร์ลี่ยุคเกอร์]] [[ธนาคารสยาม]] (เดิมคือ ธนาคารเอเชียทรัสต์) และกรรมการผู้จัดการ[[ธนาคารนครหลวงไทย]] <ref name="peing">[http://peing.makewebeasy.com/content-ดร.สมจาตุศรีพิทักษ์-4-4066-76387-1.html ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์]</ref> เป็นพี่ชายของ[[สมคิด จาตุศรีพิทักษ์]] <ref>[http://www.bangkokbiznews.com/2007/10/25/WW65_WW65_news.php?newsid=194910 "อุตตม"ชูสโลแกนรวมใจไทยชาติพัฒนา"ประชา(ดร.)สมคิด..."] กรุงเทพธุรกิจ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550</ref><ref>[http://thanong.tripod.com/05182000.htm Thaksin's trio plays entrepreneurs tune]</ref>
 
'''ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์''' (เกิด 23 ตุลาคม พ.ศ. 2483 <ref name="senate">[http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php?url=profile&HR_ID=1770 ประวัติและผลงานของสมาชิกวุฒิสภา ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์]</ref>) อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์]] สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้บริหารบริษัท[[เบอร์ลี่ยุคเกอร์]] [[ธนาคารสยาม]] (เดิมคือ ธนาคารเอเชียทรัสต์) และกรรมการผู้จัดการ[[ธนาคารนครหลวงไทย]] <ref name="peing">[http://peing.makewebeasy.com/content-ดร.สมจาตุศรีพิทักษ์-4-4066-76387-1.html ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์]</ref> เป็นพี่ชายของ[[สมคิด จาตุศรีพิทักษ์]] <ref>[http://www.bangkokbiznews.com/2007/10/25/WW65_WW65_news.php?newsid=194910 "อุตตม"ชูสโลแกนรวมใจไทยชาติพัฒนา"ประชา(ดร.)สมคิด..."] กรุงเทพธุรกิจ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550</ref><ref>[http://thanong.tripod.com/05182000.htm Thaksin's trio plays entrepreneurs tune]</ref>
 
สมเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน <ref name="mgr2907">[http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=8588 ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ "นกบินสูงเพราะแรงลมส่ง] นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2529</ref> จบการศึกษาจาก[[โรงเรียนเผยอิง]] <ref name="peing"/> [[โรงเรียนวัดบพิตรพิมุข]] จบปริญญาตรีสาขาบัญชีจาก[[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] จากนั้นเข้าทำงานที่บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ต่อมาจึงสอบได้[[ทุนฟูลไบรท์]]ไปศึกษาต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจ และปริญญาเอกบริหารธุรกิจด้านการเงิน จาก[[สเตตยูนิเวอร์ซิตีออฟนิวยอร์ก]] [[สหรัฐอเมริกา]] <ref name="senate"/> และกลับเข้าทำงานที่บริษัทเดิมจนได้รับตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ <ref name="mgr3101"/> จากนั้นได้เข้าสู่วงการธนาคารจากการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารธนาคารสยาม และเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย เมื่อ พ.ศ. 2530 <ref name="mgr3101">[http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=7536 "ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ "นกบินสูงได้เอง…อาจไม่มีลมส่ง?"] นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2531</ref> ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ พ.ศ. 2540 ในรัฐบาล[[พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/100/3.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 24 ตุลาคม 2540</ref><ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_52.htm คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม