ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มณเฑียร บุญตัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = มณเฑียร บุญตัน.jpg
| imagesize = 150 px
| order = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
| order = นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
| term_start = [[31 =กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 25412557]]
| primeminister =
| term_end =
| term_start = [[พ.ศ. 2541]]
| order1 = นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
| term_end =
| predecessor primeminister1 =
| successor term_start1 = [[พ.ศ. 2541]]
| term_end1 =
| predecessor1 =
| successor1 =
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2508|5|2}}
| birth_place = [[อำเภอสูงเม่น]] [[จังหวัดแพร่]]
ผู้ใช้นิรนาม