ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิรุณ แผ้วพลสง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = Pirun paewponsong.jpg
| imagesize = 140px
| order = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
| order = เสนาธิการทหารบก
| term_start = [[131 ตุลาคมกรกฎาคม]] [[พ.ศ. 25522557]]
| term_end = [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2553]]
| order 1 = เสนาธิการทหารบก
| predecessor = [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา |พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| term_start1 = [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2552]]
| successor = [[ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ|พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ]]
| term_end1 = [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2553]]
| predecessor1 = [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา |พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| successor1 = [[ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ|พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ]]
| birth_date = [[พ.ศ. 2493]]
| birth_place = [[จังหวัดบุรีรัมย์]] [[ประเทศไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม