ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิเวศน์ นันทจิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = นิเวศน์ นันทจิต.jpg
| imagesize =
| order = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
| order = [[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
| term_start = [[1031 พฤศจิกายนกรกฎาคม]] [[พ.ศ. 25552557]]
| term_end =
| order1 = [[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
| predecessor = [[พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์|ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์]]
| term_start1 = [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2555]]
| successor =
| term_end1 =
| predecessor1 = [[พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์|ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์]]
| successor1 =
| order2 = [[คณบดี]][[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
| term_start2 = [[พ.ศ. 2549]]
| footnotes =
}}
 
'''รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต''' [[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/152/9.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นายนิเวศน์ นันทจิต)]</ref><ref>มติชนออนไลน์, [http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1349440856&grpid=03&catid=19&subcatid=1903 โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นิเวศน์ นันทจิต" ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ม.เชียงใหม่]</ref> อดีต[[คณบดี]][[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] และประธานมูลนิธิ[[โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่]] (สวนดอก) และได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นสาขาบริหารองค์กรการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิตได้มีการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) โดยความร่วมมือกับทาง[[ไอบีเอ็ม]]ตั้งแต่ปี 2553<ref>[http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/32507.wss Chiang Mai University and Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Work With IBM To Build Medical Hub to Serve Northern Region of Thailand]</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม