ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามอังกฤษ–พม่าครั้งที่สาม"

เมื่อ[[พระเจ้าธีบอ]]โอรสของพระเจ้ามินดงขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2421 รัฐบาลของพม่าอ่อนแอมาก มีการฆ่าล้างพระราชวงศ์ครั้งใหญ่ในตอนต้นรัชกาล แต่เนื่องจากอังกฤษติดสงครามกับ[[อัฟกานิสถาน]] และไม่มีผู้ที่เหมาะสมจะสถาปนาให้เป็นกษัตริย์พม่าแทน นอกจากนั้น พระเจ้าธีบอส่งทูตไปฝรั่งเศสและยินยอมให้ฝรั่งเศสเข้ามาทำสัมปทานป่าไม้และจัดตั้งธนาคาร ทำให้อังกฤษรู้สึกว่าเสียผลประโยชน์ จึงตัดสินใจจะผนวกพม่าทั้งหมด
== การสู้รบ ==
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2428 เกิดชนวนที่จะทำสงครามขึ้น กล่าวคือทางการพม่าเรียกค่าปรับจากบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิงเป็นเงินจำนวน 2.3 ล้านรูปี อังกฤษจึงตัดสินใจยื่นคำขาดต่อพม่าในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2428 โดยให้พม่าลดค่าปรับ ให้ความสะดวกแกอังกฤษในการค้าขายกับจีนและให้อังกฤษควบคุมนโยบายต่างประเทศของพม่า พม่าปฏิเสธมาในวันที่ 9 พฤศจิกายน กองทัพอังกฤษจึงเคลื่อนทัพออกจาก[[ย่างกุ้ง]]ไปยังพม่าเหนือในวันที่ 14 พฤศจิกายนและยึด[[มัณฑะเลย์]] พม่าได้ในวันที่เตรียมการรบกับอังกฤษโดยใช้แผนตั้งรับ 28มีเหล่ธินอัตวินหวุ่นเป็นผู้บัญชาการ พฤศจิกายนพม่าพยามปิดแม่น้ำอิระวดีที่นยองบินหม่อว์ใกล้กับชายแดนพม่าตอนล่างแต่ไม่ทันการณ์ พระเจ้าธีบอและ[[พระนางศุภยาลัต]]ยอมแพ้ในวันนี้กองทัพอังกฤษเคลื่อนพลมาตามแม่น้ำโดยมีการต่อต้านน้อยมาก ทั้งสองพระองค์เสด็จลงเรือไปยังย่างกุ้งและถูกเนรเทศไปอินเดียการปะทะที่ดุเดือดเกิดที่ป้อมมินหล่า ข้าหลวงซึ่งอังกฤษประจำอินเดียประกาศผนวกพม่าเหนืออย่างเป็นทางการฝ่ายชนะเมื่อ 124 มกราคมพฤศจิกายน พ.ศ.ในที่สุดกินหวุ่นมินจีจึงเสนอให้เจรจากับอังกฤษ 2428 และการเจรจาเกิดขึ้นในวันที่ 2026 กุมภาพันธ์ได้ประกาศพฤศจิกายน อังกฤษต้องการให้พม่าเป็นมณฑลหนึ่งของอินเดีย การสงครามครั้งนี้ใช้เวลาเพียง 14ยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข เสนาบดีแห่งราชสำนักมัณฑะเลย์จึงยอมแพ้ในวันที่ แต่หลังจากนั้น27 ได้เกิดดองโจรพฤศจิกายน<ref>นินิเมียนต์. พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษในพม่า ซึ่งต้องปราบปรามไปจนถึง พ.ศ. 24331885 – 1893 แปลโดย ฉลอง สุนทราวาณิชย์. กทม. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2543</ref>
 
หลังจากยอมแพ้ต่ออังกฤษ พระเจ้าธีบอและ[[พระนางศุภยาลัต]]ทั้งสองพระองค์เสด็จลงเรือไปยังย่างกุ้งและถูกเนรเทศไปอินเดีย ข้าหลวงอังกฤษประจำอินเดียประกาศผนวกพม่าเหนืออย่างเป็นทางการเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2428 และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ได้ประกาศให้พม่าเป็นมณฑลหนึ่งของอินเดีย การสงครามครั้งนี้ใช้เวลาเพียง 14 วัน แต่หลังจากนั้น ได้เกิดกองโจรต่อต้านอังกฤษในพม่า ซึ่งต้องปราบปรามไปจนถึง พ.ศ. 2433
 
== อ้างอิง ==
* วิไลเลขา ถาวรธนสาร. สงครามอังกฤษ-พม่าครั้งที่สาม ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: เอเชีย เล่ม 1 อักษร A-B ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กทม.ราชบัณฑิตยสถาน. 2539. หน้า 166 - 170