ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| วันสิ้นพระชนม์ = [[5 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2446]]
| พระอิสริยยศ = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
| พระราชบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| พระบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| พระบิดา =
| พระราชมารดา =
| พระมารดา = เจ้าจอมมารดาคล้าย
| พระสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดา =
| บุตรพระโอรส/ธิดา = 26 พระองค์ <ref>{{อ้างหนังสือ
| ผู้แต่ง = ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร
| ชื่อหนังสือ = พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี
1,770

การแก้ไข