ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธีระ สูตะบุตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnotes =
}}
'''ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร''' อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] อดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]] ในรัฐบาล [[สุรยุทธ์ จุลานนท์|พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์]] เกิดวันที่ [[21 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2484]] สมรสกับ นางสุนงนาท สูตะบุตร เป็นเจ้าของกิจการ[[โรงเรียนพิชญศึกษา]]
 
== การศึกษา ==
 
== การทำงาน ==
 
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ได้รับราชการเป็นอาจารย์ที่ ภาควิชาโรคพืช [[คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] ในปี พ.ศ. 2511 และได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามลำดับ โดยได้ดำรงตำแหน่ง [[ศาสตราจารย์]] ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2545 ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ได้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่องถึงกว่า 6 ปี กระทั่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอธิการ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ได้เป็นผู้ที่มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับนายไทเกอร์ วูด ถึงโรงแรมที่พักด้วยตัวเอง
 
 
ภายหลังพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ได้กลับไปบริหารกิจการโรงเรียนเอกชนในย่านปากเกร็ดชื่อ [[โรงเรียนพิชญศึกษา]] ของตนเองโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
 
 
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* พ.ศ. 2517 - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[ตริตาภรณ์มงกุฎไทย]] (ต.ม.)
* พ.ศ. 2519 - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ตริตาภรณ์ช้างเผือก]] (ต.ช.)
* พ.ศ. 2521 - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]] (ท.ม.)
* พ.ศ. 2524 - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] (ท.ช.)
* พ.ศ. 2527 - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]] (ป.ม.)
* พ.ศ. 2530 - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]] (ป.ช.)
* พ.ศ. 2534 - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.)
* พ.ศ. 2537 - [[เหรียญจักรพรรดิมาลา]] (ร.จ.พ.)
* พ.ศ. 2539 - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)
* พ.ศ. 2545 - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] (ต.จ.ว.)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม