ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรชัย มาตังคสมบัติ"

(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
*พ.ศ. 2548 - นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2548 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* พ.ศ. 2534 - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.)
* พ.ศ. 2539 - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)
* พ.ศ. 2547 - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] (ต.จ.ว.)
 
==เครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ==
ผู้ใช้นิรนาม