ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557"

เขียนไว้ชัดแล้วนะ
(เขียนไว้ชัดแล้วนะ)
| ประธาน1 = [[พรเพชร วิชิตชลชัย]]
| ประธาน2_ประเภท = รองประธาน
| ประธาน2 = [[สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย]] (คนที่ 1)<br />[[พีระศักดิ์ พอจิต]] (คนที่ 2)
| ประธาน3_ประเภท =
| ประธาน3 =
| พรรค1 =
| การเลือกตั้ง1 =
| สมาชิก = ไม่เกิน 220 คน <!---br รัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนี้ ---/>(ปัจจุบันมี 197 คน)
| โครงสร้าง1 =
| โครงสร้าง1_ขนาด =
 
== รายนามสมาชิก ==
{{ต้องการอ้างอิง}}<!-- ตอนนี้เหลือใครบ้าง -->
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจํานวน 200 คน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/147/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557</ref><ref>[http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/1_11.pdf ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ], สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซต์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557</ref> ดังนี้
{{บน}}