ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== รายนามสมาชิก ==
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจํานวน 200 คน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/147/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557</ref><ref>[http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/1_11.pdf ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ], สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซต์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557</ref> ดังนี้
{{wikisource|ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗}}
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจํานวน 200 คน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/147/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557</ref><ref>[http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/1_11.pdf ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ], สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซต์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557</ref> ดังนี้
{{บน}}
# [[กรรณภว์ ธนภรรคภวิน]]
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีวาระการประชุมวาระเดียว คือ [[การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557|การให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี]]<ref>[http://www.thairath.co.th/content/444552 วิปสนช.แจงเกณฑ์เลือกนายกฯ ต้องได้เสียงโหวต 99 คะแนน ขึ้นไป]</ref> ซึ่งผลปรากฏว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือก
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{wikisource|ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗}}
 
{{สภานิติบัญญัติแห่งชาติ}}
911

การแก้ไข