ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าอาวาส)
}}
 
'''พระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล)''' นามเดิม '''จันทร์ แสงทอง''' เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460 เป็นบุตรของ นายจารินต๊ะ และ นางแสง แสงทอง เมื่ออายุได้ 15 ปี ได้บรรพาเป็นสามเณร ณ [[วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร]] อำเภอเมือง [[จังหวัดเชียงใหม่]] เมื่ออายุครบ 20 ปี ได้ทำการ[[อุปสมบท]] ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ได้รับฉายาว่า “กุสโล”
พระพุทธพจนวราภรณ์ ได้มรณภาพลงเมื่อวันศุกร์ที่ [[11 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2551]] ในเวลา 18.33น. ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ด้วยโรคถุงลมโป่งพองและโรคปอด
 
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* '''ที่ระลึก 72 ปี พระเทพกวี 26 พฤศจิกายน 2532'''. 2532. เชียงใหม่: มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท.
* '''ที่ระลึกในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร ซี.ฟริส เยสเปอร์เซ่น และ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชนบท มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 4 มีนาคม 2536'''.
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = ธันยวัฒน์ รัตนสัค.| 2546.ชื่อหนังสือ = '''การบริหารการพัฒนา'''.| URL = | จังหวัด = เชียงใหม่:| พิมพ์ที่ = คนึงนิจการพิมพ์.| ปี = 2546| ISBN = | จำนวนหน้า = | หน้า = }}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = อธินันท์ อ่ำบุญ, บรรณาธิการ.| 2540.ชื่อหนังสือ '''= อสีติสํวจฺฉรํ 80 ปี พระธรรมดิลก (จันทร์ กุสลเถระ) 26 พฤศจิกายน 2540'''.| URL = | จังหวัด = เชียงใหม่:| พิมพ์ที่ = กลางเวียงกลางพิมพ์.| ปี = 2540| ISBN = | จำนวนหน้า = | หน้า = }}
{{จบอ้างอิง}}
 
{{เกิดปี|2460}}{{ตายปี|2551}}
 
15,884

การแก้ไข