ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

| ศาสตราจารย์ ดร.|| [[วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย]] || || คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรม และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ||
|-
| ศาสตราจารย์|| [[วิชัย ศังขจันทรานนท์]] || || คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ||
|-
| ดร. || [[วัชระ พรรณเชษฐ์]] || เครื่องกล || อดีต[[ผู้แทนการค้าไทย]] และอดีตสมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2549|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549]] ||
|-
| || [[ทวารัฐ สูตะบุตร]] || || รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อดีตโฆษก[[กระทรวงพลังงาน]] อดีตผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและการยอมรับสาธารณะ สำนักพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ [[กระทรวงพลังงาน]] อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ [[กระทรวงพลังงาน]] ||
ผู้ใช้นิรนาม