ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธชินสีห์"

{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ
| official_name = พระพุทธชินสีห์
'''พระพุทธชินสีห์''' เป็นพระพุทธรูปสำคัญพระองค์หนึ่งของ[[หัวเมืองฝ่ายเหนือ]] สร้างขึ้นคราวเดียวกันกับ[[พระพุทธชินราช]] และ[[พระศรีศาสดา]] ได้ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านเหนือของ[[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]] [[จังหวัดพิษณุโลก]]มาแต่ต้น ต่อมาพระวิหารชำรุดทรุดโทรมลง ขาดการ[[ปฏิสังขรณ์]] [[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์]] จึงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่[[วัดบวรนิเวศวิหาร]] เมื่อ [[พ.ศ. 2372]]
 
== ตำนานการสร้าง ==
การสร้างพระพุทธรูปทั้ง 3 พระองค์ ของเมืองพิษณุโลก มี[[วัดพระศรีรัตนมหาธาต]]ุเป็นพระอารามหลวง แล้วทรง[[หล่อ]]พระพุทธรูป 3 องค์ ได้แก่ [[พระพุทธชินราช]] [[พระพุทธชินสีห์]] และ[[พระศรีศาสดา]] โปรดให้ประดิษฐานพระพุทธชินราช ณ พระวิหารใหญ่ ทิศตะวันตกของ พระพุทธชินสีห์ประดิษฐาน ณ พระวิหารใหญ่ ทิศใต้และ [[พระศรีศาสดา]]ประดิษฐาน ณ พระวิหารใหญ่ทางทิศเหนือ จึงประดิษฐานอยู่ในวิหารเดียวกันตลอดมา ถึง 900 กว่าปี จนกระทั่งมีการอัญเชิญลงมากรุงเทพฯ คือ [[พระศรีศาสดา]]
 
== ความสำคัญ ==
พระพุทธชินสีห์ แต่เดิมประดิษฐานไว้มุขหลังของพระอุโบสถของ[[วัดบวรนิเวศวิหาร]] ที่เป็นจตุรมุข ต่อมา [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] สมัยเมื่อยังทรง[[ผนวช]] และครองวัดบวรนิเวศวิหารอยู่ ได้ทูลขอ[[พระบรมราชานุญาต]][[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] อัญเชิญพระพุทธชินสีห์มาเป็น[[พระประธาน]]ในพระอุโบสถ [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงเคารพนับถือพระพุทธชินสีห์มาก ได้โปรดให้[[กะไหล่รัศมี]]องค์พระด้วย[[ทองคำ]] ฝัง[[พระเนตร]]ฝัง[[เพชร]]ที่พระ[[อุณาโลม]] แล้วปิดทองทั้งองค์พระ เมื่อ [[พ.ศ. 2393]] ต่อมาเมื่อ [[พ.ศ. 2397]] ได้โปรดให้หล่อฐานด้วย[[ทองสัมฤทธิ์]] ปิดทองใหม่ทั้งองค์พระและฐาน แล้วให้มีการสมโภช 5 วัน
 
==อ้างอิง==
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:พระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย]]
15,884

การแก้ไข