ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเกาะยาว"

 
* '''จากจังหวัดภูเก็ต'''
เที่ยวไป จากท่าเรือบางโรง มีเรือโดยสารขนาดใหญ่และเรือโดยสารแบบติดเครื่องยนต์เร็ว ( Speed Boat )ออกวันละ 79 เที่ยว ตั้งแต่เวลาประมาณ 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.50 นาฬิกา โมงเช้าถึง 17.40 นาฬิกา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
เที่ยวกลับ จากท่าเรือเกาะยาวน้อย - ท่าเรือบางโรง มีเรือออกวันละ 7 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ถึง 45 โมงเย็น
 
* '''จากจังหวัดกระบี่'''
ผู้ใช้นิรนาม