ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซินนาบาร์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
'''ซินนาบาร์ '''(Cinnabar; ออกเสียง {{IPAc-en|ˈ|s|ɪ|n|ə|b|ɑr|}}) หรือ'''cinnabarite''' {{IPAc-en|s|ɪ|n|ə|ˈ|b|ɑr|aɪ|t}}; [[เมอคิวรีซัลไฟด์|mercury(II) sulfide]]แดง ([[mercury (element)|Hg]][[sulfide|S]]) [[ชาด (วัตถุ)|ชาด]] ธรรมชาติ) เป็นแร่ของปรอทที่พบได้ทั่วไป
[[Fileไฟล์:Cinnabar crystal structure.png|thumb|left|350px|โครงสร้างผลึกของซินนาบาร์]]
แร่ชนิดนี้ในตำรายาโบราณเรียก'''ชาดจอแส '''ใช้สงบประสาทและถอนพิษ ก่อนใช้จะต้องฆ่าฤทธิ์ก่อน ส่วนชาดที่ได้จากเมอร์คิวรรีซัลไฟด์สังเคราะห์นั้นเรียก'''ชาดหรคุณจีน'''<ref>ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงศ์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่ม 4 เครื่องยาธาตุวัตถุ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กทม. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2556. หน้า 48</ref>
 
398,471

การแก้ไข