สุขพินทุ

เข้าร่วมเมื่อ 9 ธันวาคม 2554
to conduct user
(to conduct user)
(to conduct user)
== <big><big>'''รายชื่ออันธพาลรายสำคัญในวิกิพีเดียที่คอยขัดขวางความเจริญและผู้ใช้สุจริตในโครงการ'''</big></big> ==
<big><big>หน้านี้ไม่มีสุขพินทุ สุขพินทุอยู่ในหน้าโครงการการพัฒนา การใช้กูเกิล เฟสบุ๊ค บล๊อก โอเคเนชั่นบล็อก ทวิตเตอร์ และอื่นๆ ไม่อยู่ในหน้าพัฒนาโครงการวิกิพีเดียสารานุกรม และวิกิพีเดียไร้สาระนุกรม เนื่องจากผิดกฏอนุกรมว่าด้วยการใช้สุขพินทุ อาจหมายถึงผู้ใช้สุขพินทุกำลังพิจารณาตนเองด้วยโครงการอื่นๆ โดยไม่หวังว่าจะให้การพัฒนาแห่งโครงการใดใด ต้องถดถอย เพราะการแห่งพฤติสภาพมิได้เป็นไปตามกฏอนุกรมของสุขพินทุ ซึ่งว่าด้วยการห้ามใช้โครงการใดโครงการหนึ่ง โครงการอื่นๆ ก็หยุดพัฒนาด้วยการห้ามใช้นั้น เป็นไปโดยพฤติสภาพแห่งสุขพินทุเอง จึงกำหนดให้ลงโทษตัวเองเป็นชั้นหนึ่งก่อน เพื่อเป็นการสอดรับกับนโยบายห้ามใช้ โดยให้มีการจัดการดำเนินการรับโทษดังนี้ 1.)ห้ามใช้โครงการวิกิคำคมไปจนถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 2.)ห้ามใช้โคลงการวิกิตำราไปจนถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 3.)ห้ามใช้โครงการคอมมอนส์วิกิมีเดียไปจนถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และอีก 76 โครงการ ซึ่งรวมไปถึงการห้ามการสอดส่องโดยการไม่ล๊อกอินด้วย เพราะสุขพินทุเป็นชื่อแห่งความสงบสุขเพลิดเพลิน มิได้เป็นชื่อมหกรรมแห่งการลงโทษและแสดงความขัดแย้ง สุขพินทุจึงขอหยุดตรวจตราและดำเนินการใดใด ซึ่งให้เป็นไปตามประกาศเหตุการณ์ปกติ ภาคการพัฒนาเว็บไซต์ภายนอกโครงการ แห่งวิกิสารานุกรมกิจกรรม เนื่องจากผู้ใช้สุขพินทุได้พิจารณาเหตุผลต่อการลงโทษตนเองแล้ว พร้อมทั้งชี้แจง ว่ามีความอ่อนด้อยทางระเบียบวินัยอยู่ในด้านใดบ้าง จากเหตุที่ไม่สามารถจะอดทนต่อการยั่วยุได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้า ในการพัฒนาวิกิพีเดียตลอดทุกๆ 76 โครงการ ซึ่งเป็นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของสุขพินทุเอง จึงขอประกาศเป็นข้อดำเนินการ การผิดกฏอนุกรมว่าด้วยการใช้ผู้ใช้:สุขพินทุ นับตั้งแต่วันปิดประกาศนี้ ไปจนถึง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557</big></big>
 
* <big><big>[[User:Nullzero]]</big></big>
* <big><big>[[User:Aristitleism]]</big></big>
* <big><big>[[User:Horus]]</big></big>
* <big><big>[[User:B20180]]</big></big>
* <big><big>[[User:Kuruni]]</big></big>
* <big><big>[[User:Octahedron80]]</big></big>
* <big><big>[[User:Sry85]]</big></big>
* <big><big>[[User:Jungide]]</big></big>
* <big><big>[[User:ไอ G(x)]]</big></big>
 
== <sub><small>'''ประกาศสำคัญ'''</small></sub> ==
 
<big><big>หน้านี้ไม่มีสุขพินทุ สุขพินทุอยู่ในหน้าโครงการการพัฒนา การใช้กูเกิล เฟสบุ๊ค บล๊อก โอเคเนชั่นบล็อก ทวิตเตอร์ และอื่นๆ ไม่อยู่ในหน้าพัฒนาโครงการวิกิพีเดียสารานุกรม และวิกิพีเดียไร้สาระนุกรม เนื่องจากผิดกฏอนุกรมว่าด้วยการใช้สุขพินทุ อาจหมายถึงผู้ใช้สุขพินทุกำลังพิจารณาตนเองด้วยโครงการอื่นๆ โดยไม่หวังว่าจะให้การพัฒนาแห่งโครงการใดใด ต้องถดถอย เพราะการแห่งพฤติสภาพมิได้เป็นไปตามกฏอนุกรมของสุขพินทุ ซึ่งว่าด้วยการห้ามใช้โครงการใดโครงการหนึ่ง โครงการอื่นๆ ก็หยุดพัฒนาด้วยการห้ามใช้นั้น เป็นไปโดยพฤติสภาพแห่งสุขพินทุเอง จึงกำหนดให้ลงโทษตัวเองเป็นชั้นหนึ่งก่อน เพื่อเป็นการสอดรับกับนโยบายห้ามใช้ โดยให้มีการจัดการดำเนินการรับโทษดังนี้ 1.)ห้ามใช้โครงการวิกิคำคมไปจนถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 2.)ห้ามใช้โคลงการวิกิตำราไปจนถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 3.)ห้ามใช้โครงการคอมมอนส์วิกิมีเดียไปจนถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และอีก 76 โครงการ ซึ่งรวมไปถึงการห้ามการสอดส่องโดยการไม่ล๊อกอินด้วย เพราะสุขพินทุเป็นชื่อแห่งความสงบสุขเพลิดเพลิน มิได้เป็นชื่อมหกรรมแห่งการลงโทษและแสดงความขัดแย้ง สุขพินทุจึงขอหยุดตรวจตราและดำเนินการใดใด ซึ่งให้เป็นไปตามประกาศเหตุการณ์ปกติ ภาคการพัฒนาเว็บไซต์ภายนอกโครงการ แห่งวิกิสารานุกรมกิจกรรม เนื่องจากผู้ใช้สุขพินทุได้พิจารณาเหตุผลต่อการลงโทษตนเองแล้ว พร้อมทั้งชี้แจง ว่ามีความอ่อนด้อยทางระเบียบวินัยอยู่ในด้านใดบ้าง จากเหตุที่ไม่สามารถจะอดทนต่อการยั่วยุได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้า ในการพัฒนาวิกิพีเดียตลอดทุกๆ 76 โครงการ ซึ่งเป็นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของสุขพินทุเอง จึงขอประกาศเป็นข้อดำเนินการ การผิดกฏอนุกรมว่าด้วยการใช้ผู้ใช้:สุขพินทุ นับตั้งแต่วันปิดประกาศนี้ ไปจนถึง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557</big></big>
 
== <sub><small>'''รายการ การบันทึกด้วยรูปแบบการจัดหน้าแบบวิกิพีเดีย'''</small></sub> ==
ผู้ใช้นิรนาม