ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิมีเดียคอมมอนส์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
เทพพิทักษ์ กระแจะจันทร์
'''ประวัติบุคคลสำคัญ'''
== เทพพิทักษ์ กระแจะจันทร์==
เกิดเมื่อ 15 กันยายน 2540
ที่อยู่ 715 ม.5 ต.นาหนองทุ่ม อใชุมแพ จ.ขอนแก่น
เขาเป็นผู้มีมานะบากบั่นในการศึกษาหาความรู้จนได้มาฅึ่งวิชาต่างๆ
การเริ่มต้นสู่ความเป็อวตาล
ชีวิตของเขาสุดแสนที่จะทรหดเพระมีแต่ความล้มเหลวมากมาย
9

การแก้ไข