ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผลเก่า (ภาพยนตร์ พ.ศ. 2557)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| screenplay = หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล
| narrator =
| starring = [[ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต]]<br>[[ดาวิกา โฮร์เน่]]<br>[[สินจัย เปล่งพานิช]]<br>[[พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง]]<br>[[ศักราช ฤกษ์ธำรงค์]]<br>[[ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]]<br>[[พงศ์สิรี บรรลือวงศ์]]<br>[[รัดเกล้า อามระดิษ]]<br>[[ปานเลขา ว่านม่วง]]<br>[[วราวุธ โพธิ์ยิ้ม]]<br>[[จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม]]<br>[[อติรุจ กิตติพัฒนะ]]<br>[[กรกฎ ตุ่นแก้ว]]<br>[[กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์]]<br>[[ธัญญรัศม์ ไตรสุทธิวงษ์]]<br>[[โสรญา ฐิตะวชิระ]]<br>[[จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร]]<br>[[นัทธพงศ์ พรมสิงห์]]<br>[[ศุภากร ประทีปถิ่นทอง]]
| music = ปิติ เกยูรพันธ์
| cinematography = พนม พรมชาติ
5,346

การแก้ไข