ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

 
== ตำแหน่งงานปัจจุบัน ==
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),
ประธานกรรมการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด,
ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ,
กรรมการ บริษัท บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด,
 
กรรมการ บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด
 
=== ประสบการณ์การทำงาน ===
พนักงานบริษัท [[การบินไทย]] จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2521 – 2546 ตำแหน่งสุดท้ายที่ได้รับคือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ และเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ระหว่างปี 2534 - 2549,
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2526 - กรกฎาคม 2557,
กรรมการผู้จัดการ บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ระหว่างปี 2534 - 2549
 
=== กิจกรรมอื่นๆ ===
ดำรงตำแหน่งกรรมการในมูลนิธิ และโครงการต่างๆ เช่น มูลนิธิดิศกุลใน พระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กรรมการมูลนิธิบุรฉัตรมูลนิธิ กรรมการวัดนิเวศธรรมประวัติ และกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการอำนวยการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม