ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแจกแจงความน่าจะเป็น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: fr:Loi de probabilité เป็นบทความคุณภาพ)
ในความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ '''การแจกแจงความน่าจะเป็น'''กำหนด[[ความน่าจะเป็น]]ให้เซตย่อยของผลลัพธ์การทดลองสุ่ม การสำรวจหรือวิธีอนุมานทางสถิติที่วัดได้ทั้งหมด ตัวอย่างการแจกแจงความน่าจะเป็นพบได้ในการทดลองที่[[ปริภูมิตัวอย่าง]]ไม่เป็นตัวเลข ซึ่งการแจกแจงจะเป็น[[categorical distribution|การแจกแจงประเภท]], การทดลองที่ปริภูมิตัวอย่างเข้ารหัสด้วย[[ตัวแปรสุ่ม]]วิยุต ซึ่งการแจกแจงสามารถระบุได้ด้วย[[ฟังก์ชันมวลของความน่าจะเป็น]], และการทดลองที่ปริภูมิตัวอย่างเข้ารหัสด้วยตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ซึ่งการแจกแจงสามารถเจาะจงได้ด้วย[[ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น]] การทดลองที่ซับซ้อนกว่า เช่น การทดลองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสโทแคสติกที่นิยามในเวลาต่อเนื่อง อาจต้องใช้[[probability measure|เมเชอร์ความน่าจะเป็น]]ที่เจาะจงน้อยกว่า
 
== ประเภทของการแจกแจงความน่าจะเป็น ==
# [[การแจกแจงแบบเบอร์นูลี]] (Bernoulli Distribution)
# [[การแจกแจงแบบทวินาม]] (Binomial Distribution)
# [[การแจกแจงแบบทวินามนิเสธ]] (Negative Binomial Distribution)
# [[การแจกแจงแบบเรขาคณิต]] (Geometric Distribution)
# [[การแจกแจงปัวซง]] (Poisson Distribution)
# [[การแจกแจงยูนิฟอร์มของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง]] (Discrete Uniform Distribution)
# [[การแจกแจงอเนกนาม]] (Multinomial Distribution)
# [[การแจกแจงยูนิฟอร์มของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง]] (Continuous Uniform Distribution)
# [[การแจกแจงเอ็กโพเนนเชียล]] (Exponential Distribution)
# [[การแจกแจงปรกติ]] (Normal Distribution)
# [[การแจกแจงที]] (T Distribution)
# [[การแจกแจงไคกำลัวสอง]] (Chi-Square Distribution (<math>\Chi^2</math>))
# [[การแจกแจงเอฟ]] (F Distribution)
 
{{โครงคณิตศาสตร์}}
 
55

การแก้ไข