ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9"

ลบไฟล์:พระเจ้าท้ายสระ.jpgด้วยบอต เพราะถูกแจ้งลบ ([[คุยเรื่องไฟล์:พระเจ้าท้ายสระ.jpg|อภิปร...
(ลบไฟล์:พระเจ้าท้ายสระ.jpgด้วยบอต เพราะถูกแจ้งลบ ([[คุยเรื่องไฟล์:พระเจ้าท้ายสระ.jpg|อภิปร...)
| สีพิเศษ = #ffcc00
| สีอักษร = #8f5f12
| ภาพ = | พระบรมนามาภิไธย = เจ้าฟ้าเพชร
| ภาพ = ไฟล์:พระเจ้าท้ายสระ.jpg
| พระบรมนามาภิไธย = เจ้าฟ้าเพชร
| พระปรมาภิไธย = สมเด็จพระภูมินทรมหาราชาท้ายสระ
| วันพระราชสมภพ =[[พ.ศ. 2221]]
378,565

การแก้ไข