ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษากอกบอรอก"

+ infobox
(New page: '''ภาษากอกโบรอก''' เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวตรีปุระ ในรัฐตรีปุระ และบ...)
 
(+ infobox)
{{กล่องข้อมูล ภาษา
|name=ภาษากอกโบรอก
|states=[[อินเดีย]] และ [[บังกลาเทศ]]
|region=[[ตรีปุระ]], [[อัสสัม]], [[ไมโซรัม]], [[บังกลาเทศ]]
|speakers=800,000
658,000 ในอินเดีย(2537); 105,000 ในบังกลาเทศ(2536)
|familycolor=Sino-Tibetan
|fam2=[[ภาษากลุ่มทิเบต-พม่า]]
|fam3=กามารุปัน
|fam4=[[ภาษากลุ่มโบโด]]-[[ภาษากลุ่มกาโร]]
|fam5=โบโด
|nation=[[ตรีปุระ]] ([[อินเดีย]])
|iso2=sit|iso3=trp}}
 
'''ภาษากอกโบรอก''' เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวตรีปุระ ในรัฐ[[ตรีปุระ]] และบริเวณใกล้เคียงใน[[บังกลาเทศ]] เป็นภาษาตระกูลทิเบต-พม่า คำว่า กอกโบรอก มาจาก “kok” แปลว่า “ภาษา” และ “borok” ที่แปลว่าผู้ชาย ซึ่งใช้แทนชาวตรีปุระทั้งหมดด้วย ดังนั้น กอกโบรอก จึงหมายถึง “ภาษาของชาวตรีปุระ”
==ไวยากรณ์==
===การเรียงประโยค===
* ประธาน-กรรม- กริยา เช่น Naisok mai (ข้าว) chao (กิน) = ไนซอกกินข้าว
* คำแสดงความเป็นเจ้าของ-ประธาน-คำถาม เช่น Nini (ของคุณ) mung (ชื่อ) tamo (อะไร) = คุณชื่ออะไร
* ประธาน-คำถาม-กริยา เช่น Nwng (คุณ) tamoni bagwi (ทำไม) phai (มา) = คุณมาทำไม
* ประธาน-กริยา-คำสั่ง เช่น Nwng (คุณ) thangdi (จงไป) = คุณจงไป
===บุคคล===
ภาษากอกโบรอกไม่มีการเปลี่ยนรูปกริยาตามบุคคล
===จำนวน===
มี 2 แบบ คือ พหูพจน์ กับเอกพจน์ คำที่ใช้แสดงพหูพจน์ มี 2 คำ คือ rok และ sung ใช้ต่อท้ายคำนามหรือสรรพนาม rok ใช้ได้ทั่วไป แต่ sung ใช้กับคำนามที่เป็นบุคคลเท่านั้น คำนามที่มีคุณศัพท์ขยาย จะแสดงพหูพจน์ทีคุณศัพท์แทน เช่น
 
 
O bwrwi naithokrok kaham rwchabo = ผู้หญิงสวยเหล่านั้นร้องเพลงได้ดี
===เพศ===
มี 4 เพศ คือ บุรุษลึงค์ (เพศชาย) สตรีลึงค์ (เพศหญิง) อลึงค์ (เพศไม่ปรากฏ) และ นปุงสกลึงค์ (ไม่มีเพศ) เช่น borok (ผู้ชาย) เป็นบุรุษลึงค์ bwrwr (ผู้หญิง) เป็น สตรีลึงค์ chwari (เด็ก) เป็น อลึงค์ buphang (ต้นไม้) เป็น นปุงสกลึงค์
====การเปลี่ยนเพศของคำ====
ทำได้หลายวิธี เช่น
* ใช้คำต่างกัน เช่น bwsai (สามี) – bihik (ภรรยา); phayong (พี่ชาย) – hanok (พี่สาว)
* เติม jwk ต่อท้ายรูปบุรุษ เช่น bwsa (ลูกชาย) – bwsajwk (ลูกสาว); kwra (พ่อตา) – kwrajwk (แม่ยาย)
* คำที่เป็นอลึงค์ ทำให้อยู่ในรูปบุรุษโดยเติมปัจจัย sa, chwla, joa ทำให้อยู่ในรูปสตรีโดยเติม ma, jwk, bwrwi เช่น pun (แพะ)- punjua (แพะตัวผู้) – punjuk (แพะตัวเมีย); tok (ไก่) tokchwla (ไก่ตัวผู้) – tokma (ไก่ตัวเมีย); takhum (เป็ด) – takhumchwla (เป็ดตัวผู้) – takhumbwrwi (เป็ดตัวเมีย)
===การกและการลงท้ายการก===
ภาษากอกโบรอก มีการกประธาน การกกรรม การกเครื่องมือ การกคำนาม การกความเป็นเจ้าของ และการกสถานที่ การลงท้ายของแต่ละการกคือ o (ประธาน) nu (กรรม) ha (เครื่องมือ) ni (คำนาม) ni (ความเป็นเจ้าของ) และ o (สถานที่) โดยการลงท้ายเหล่านี้ ใช้ต่อท้ายคำนามและคำสรรพนาม ไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบของคำนาม
===คำคุณศัพท์===
วางต่อจากคำที่ขยาย ซึ่งใช้กับคำคุณศัพท์ดั้งเดิมเท่านั้น คำคุณศัพท์ ทิ่เป็นคำยืม อาจเรียงแบบอื่นได้ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ คำคุณศัพท์บริสุทธิ์ คำคุณศัพท์ประกอบ คำคุณศัพท์ขยายกริยา และคำคุณศัพท์ชนิดเค (k) ระดับแรกเป็นได้ทั้งคำดั้งเดิมและคำยืม ส่วนแบบที่ 4 พบเฉพาะคำดั้งเดิมเท่านั้น
===ตัวเลข===
มีทั้ง[[เลขฐาน 10]] และ[[เลขฐาน 20]] การนับเลขได้แก่