ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Eastern Bloc sidebar}}
 
'''สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย''' ('''RSR'''; [[ภาษาโรมาเนีย|โรมาเนีย]] Republica Socialistă România, [[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]] Socialist Republic of Romania (RPR)) เป็นรัฐ[[คอมมิวนิสต์]] ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2490|ค.ศ. 1947]] ถึง [[พ.ศ. 2532|ค.ศ. 1989]]
 
ระหว่างปี 1947 ถึง ปี 1965 รัฐแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า Romanian People's Republic (RPR)
 
== Formation ==
ผู้ใช้นิรนาม