ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแจกแจงแบบทวินามนิเสธ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: ถ้าตัวแปรเชิงสุ่ม <math>X</math> แทนจำนวนครั้งที่ต้องการทำการทดลอง...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ถ้าตัวแปรเชิงสุ่ม <math>X</math> แทนจำนวนครั้งที่ต้องการทำการทดลอง[[การแจกแจงแบบเบอร์นูลี|แบบเบอร์นูลี]]ซ้ำๆกัน โดยแต่ละครั้งเป็นอิสระกันจนกว่าจะได้จำนวนครั้งของความสำเร็จ โดยมีหลักการพิจารณาคือ
# <math>X</math> เป็นจำนวนครั้งทั้งหมดที่ทดลอง
# การทดลองแต่ละครั้งเป็นอิสระกัน
55

การแก้ไข