เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
: ''A'' คือ พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ มีหน่วยเป็นตารางเมตร(m.m)
 
: ''ρ'' (Greek: rho) คือ [[สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า|สภาพต้านทานไฟฟ้า]]ของสสาร มีหน่วยเป็นโอห์ม-เมตร(Ω.m)
 
=== ความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับ===
ผู้ใช้นิรนาม