ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัยรุ่น"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์  6 ปีที่แล้ว
 
==ความรัก==
ในช่วงวัยรุ่น ถือเป็นช่วงที่มีการพัฒนาหลายๆด้าน รวมไปถึงด้านความรัก จากการที่มีวัยรุ่นมีพัฒนาการทางด้านสังคมมากขึ้นทำให้วัยรุ่นจะเริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้ามมากขึ้นด้วย555
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม