ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พอดแคสต์"

 
==การทำงาน==
ตัวพอดแคสติงดแคสติงนั้นทำตัวเป็นสื่อกลางระหว่างตัวสื่อกับผู้ใช้งานอีกทีหนึ่ง ระบบพอดแคสติงนั้นทำงานโดยการที่ใช้ [[RSS]] 2.0 XML หรือ [[RDF]] XML โดยไฟล์ข้อมูลจะอยู่เพื่อเก็บคำอธิบายสื่อในรูปแบบของ [[XML]] ซึ่งเป็นมาตรฐานไฟล์ข้อมูลแบบเปิด โดย พอดแคสติง จะเปิดทำงานแบบอิสระต่อการจัดการ และทำสื่อส่วนตัวต่างๆ โดยตัว พอดแคสติงนั้นเป็นสื่อกลางระหว่างไฟล์เสียง วีดีโอ หรือมัลติมีเดียอื่นๆ อีกมากมาย กับผู้ใช้งานอีกทีหนึ่ง
การทำงานของพอดแคสติงมีขั้นตอนคือ ผู้ใช้เรียก [[URL]] ของพอดแคสติงในซอฟต์แวร์รับพอดแคสติง (Podcasting Reader หรือ RSS Reader) เพื่อดูดัชนีหรือสารบัญของพอดแคสติง โดยตัวรับจะอ่านคำอธิบายสื่อจาก URL ดังกล่าว ซึ่งจะมีรายละเอียดเช่น ชื่อรายการ, ชื่อผู้จัดทำ, วันที่จัดทำ ฯลฯ และแสดงให้ผู้ใช้ดู จากนั้นผู้ใช้จะเลือกสื่อชิ้นที่ต้องการ. เมื่อผู้ใช้ได้ร้องขอสื่อ ตัวรับก็จะทำการดาวน์โหลดสื่อจากต้นทางมาไว้ที่เครื่องของผู้ใช้.
 
โดยรูปแบบไฟล์มีเดียที่นิยมใช้ในการจัดเก็บและเผยแพร่พอดแคสติงมากที่สุดคือ [[MP3]] นั้นเองตามด้วย AAC โดยมี bit rate ที่ 32 kbps ขึ้นไป ส่วนที่ตามมาติดๆ ก็ ACC นั้นเอง
การทำงานของ พอดแคสติงมีขั้นตอนคือ ผู้ใช้ได้รับ [[URL]] ของ พอดแคสติง แล้วใส่ในซอฟต์แวร์ Podcasting Reader หรือ RSS Reader ต่างๆ ในที่นี้ของใช้คำสั้นๆ ว่า Podcasting Reader ในทีเดียวเลย ผู้ใช้ทำการร้องขอต่อ URL นั้นๆเพื่อทำการปรับปรุงดัชนี หรือสารบัญ ของ พอดแคสติงโดยตัว Podcasting Reader จะวิ่งไปที่ URL ที่กำหนดดังกล่าว เพื่ออ่าน ไฟล์ XML ซึ่งจะอ่านว่ามีรายละเอียดต่างๆ ภายในนั้นอาจจะมีพวก ชื่อรายการ, ชื่อผู้จัดทำ, วันที่จัดทำ , ฯลฯ ซึ่งจะทำการส่งรายละเอียดต่างๆ นั้นมาไว้ที่ซอฟต์แวร์ของเรา เพื่อบอกรายละเอียด และรอให้เราทำการร้องขอไฟล์มีเดียนั้นอีกที และเมื่อร้องขอไฟล์ที่เราต้องการแล้ว เจ้าตัว Podcasting Reader จะเข้าไปอ่านที่ไฟล์ XML เดิมอีกที หรืออ่านไฟล์ XML ดังกล่าว (ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์นั้นๆ ว่าจะเก็บไฟล์ทื่อ่านไว้ในเครื่อง หรืออ่านใหม่ทุกๆ ครั้งผ่านอินเทอร์เน็ต) เมื่อทำการอ่านไฟล์ XML ในนั้นจะบอกซอฟต์แวร์ของเราว่าไฟล์มีเดียนั้นๆ เก็บอยู่ที่ใด เพื่อทำการไปโหลดที่ต้นทางจริงๆ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งตัวซอฟต์แวร์ Podcasting Reader จะทำการดาวด์โหลดไฟล์มีเดียมาใส่ในที่อยู่ใดๆ ใน ฮาร์ดดิส์กของเราเอง จะเห็นได้ว่าเจ้า ตัวระบบ พอดแคสติง เนี่ยเป็นเพียงสื่อสารระหว่างไฟล์มีเดียต่างๆ กับผู้ใช้เพื่อง่ายแก้การจัดการเป็นศูนย์กลางเพื่อทำการจัดเก็บไฟล์ และค้นหาไฟล์นั้นเอง
 
แต่ที่นิยมในตอนนี้เป็น พอดแคสติงแบบ Radio Shows มากกว่าเพราะทำง่าย เผยแพร่ง่ายด้วย
 
โดยไฟล์มีเดียที่นิยมในการจัดเก็บและเผยแพร่คือ MP3 นั้นเอง โดยมี bit rate ที่ 32 kbps ขึ้นไป ส่วนที่ตามมาติดๆ ก็ ACC นั้นเอง
 
โดยจะใช้โปรแกรมใดๆ ก็ได้ที่ทำการอัดเสียง และบันทึงเสียงเป็นไฟล์ MP3 ก็ได้เช่นกัน โดยโปรแกรมที่อยากแนะนำคือ Audacity ซึ่งเป็นโปรแกรมแบบ ฟรีซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็น [[โอเพนซอร์ส]] สำหรับบันทึกเสียง และปรับแต่งเสียงซึ่งทำงานได้บน [[แม็คโอเอสเทน]] [[ไมโครซอฟท์วินโดวส์]] และ [[ลีนุกซ์]]
 
==ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้งานพอดแคสติง==
ผู้ใช้นิรนาม