ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พอดแคสต์"

 
==ชื่อพอดแคสติง==
ที่มาของชื่อพอดแคสติงชื่อ ได้มา"พอดแคสติง" นั้น มีการกล่าวอ้างไว้หลายส่วนแหล่งต่าง ดังนี้ที่มาของชื่อ ได้มีการกล่าวไว้หลายส่วนคือกัน เช่น
* พอดแคสติง (Podcasting) เป็น[[คำผสม]]ของ [[ไอพอด]] (iPod - เครื่องเล่นเพลงขนาดพกพา) กับ บรอดแคสติง (Broadcasting - การแพร่ภาพหรือเสียงสัญญาณ) แต่ทั้งนี้มักจะเกิดความเข้าใจกันผิดว่า การใช้รับพอดแคสติงต้องใช้ไอพอดเสมอ อันสอดคล่องพอดีซึ่งไม่จำเป็น. หรือประจวบเหมาะ กับไอพอดของ [[บริษัทแอปเปิล]] นั้นเอง ซึ่งอย่างไรก็ตาม [[สตีฟ จ็อบส์]] ก็ใช้โอกาสนี้ โฆษณาลูกเล่นใหม่เป็นของไอพอดว่า Broadcasting + iPod = Podcasting นั่นเอง
* POD ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก "Personal On-Demand” หรือ Demand"อุปสงค์ส่วนบุคคล" นั้นเอง เมื่อรวมกับ Broadcasting ก็กลายเป็น PODcasting นั้นเอง ซึ่ง Broadcasting เป็นหมายถึงการนำสื่อต่างๆ มาอยู่ในรูปของมีเดีย หรือมัลติมีเดีย ต่างๆ มากมาย ไม่ขึ้นกับ formatของไฟล์ หรือ type ของไฟล์แต่อย่างใดแพร่สัญญาณส่วนบุคคลตามสะดวก
* POD ย่อมาจาก Point of Distributed ที่หมายหมายถึง ส่วนกลางในการส่งข้อมูลจุดกระจายสัญญาณ
* POD ย่อมาจาก Personal Option Digital
 
==การทำงาน==
ผู้ใช้นิรนาม