ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ผศ.ดร.ทพญ.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ (สกุลเดิม ศกุนตาภัย) มีชื่อเล่นว่า "แตงโม" (แต่มักเรียกสั้นๆ ว่า แตง) เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2507 เป็นบุตรสาวของ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง [[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] กับนางประพาพิมพ์ ศกุนตาภัย (สุวรรณศร) อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ[[ธนาคารแห่งประเทศไทย]]
 
พิมพ์เพ็ญ มีศักดิ์เป็นหลานยายของนางอัมพา สุวรรณศร ([[ณ ป้อมเพชร์]]) ซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของ[[ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์]] ภริยานาย[[ปรีดี พนมยงค์]] อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และนายกรัฐมนตรีคนที่ 7และยังเป็นญาติกับ[[คุณหญิงพจมาน ของประเทศไทยณ ป้อมเพชร]] อดีตภรรยาพันตำรวจโท ดร. [[ทักษิณ ชินวัตร]] อดีตนายกรัฐมนตรีอีกด้วย
 
พิมพ์เพ็ญ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก[[โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ระดับปริญญาตรี จาก [[คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จาก [[คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
631

การแก้ไข