ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลาการเปรียญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''ศาลาการเปรียญ''' เป็นอาคารอเนกประสงค์ในงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ศาลาการเปรียญ''' เป็น[[อาคาร]]อเนกประสงค์ในงาน[[สถาปัตยกรรมไทย]] ซึ่งก่อสร้างในเขต[[สังฆาวาส]] ในบริเวณ[[วัด]] เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทาง[[พุทธศาสนา ]] แต่เดิมนั้นใช้เป็นสถานที่เพื่อการเรียนของสงฆ์เท่านั้น (“เปรียญ”[[เปรียญ]]” มาจากภาษาบาลีว่า “บาเรียน” หมายถึง “พระที่ได้เรียน” หรือ “พระนักเรียน)
 
==ดูเพิ่ม==