ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอน ทองประสม"

Fix URL prefix
(Fix URL prefix)
** ดาราหญิงที่ประชาชนต้องการไปทำบุญด้วย อันดับที่ 3 (ปี 2557) จากผลการสำรวจ "พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 57" <ref>http://www.thairath.co.th/content/435351</ref>
* อีสานโพล
** นางเอกแห่งปี อันดับที่ 2 ร่วม (ปี 2557) ร้อยละ 6.54 จากผลสำรวจ "เก็บคะแนนรางวัลแห่งปีของคนอีสานครึ่งปีแรก 2557" <ref>http://http://ecberkku.com/images/stories/file/data/Poll/E-Saan%20Poll%20-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%202557%20_6_.pdf</ref>
* โพลบันเทิงข่าวสด โดยหนังสือพิมพ์ข่าวสด
** ปี 2551 นางเอกขวัญใจชาวแบงก์ อันดับที่ 2 ร้อยละ 32.5 <ref>http://www.fwdder.com/topic/97146</ref>
5,205

การแก้ไข