ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:AH Office"

th
(th)
<center><font color="gray">หน้ากระดาษ</font></center>
{{Delete|โฆษณา}}
<span
===== <font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:black"><b>Thai Radio</b></font> =====
class="center pagebreak"
{{วิกิคำคม|คุยกับผู้ใช้:Thai National ID 3650900023804}}
id="{{{label|}}}{{{1|}}}"
<font color="true">•</font> [http://signalvoice10.blogspot.com/ <font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:black"><b>Sound of Spirit - 10</b></font>]
style="clear:both; display:block; font-size:smaller; font-color:white; border-top:{{{border-width|1px}}} {{{border-style|dashed}}}; border-color:{{{border-color|grey}}}">{{{label|}}} {{{1|}}}</span>
<font color="true">•</font> [http://signalvoice66.blogspot.com/ <font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:black"><b>Sound of Spirit - 66</b></font>]
<div><br>
<font color="true">•</font> [http://signalvoice67.blogspot.com/ <font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:black"><b>Sound of Spirit - 67</b></font>]
</div>
<font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:black"><b>“ ข้าพเจ้าขอกล่าวอ้างการอ้างการตรวจสอบ ของ ผู้ใช้:...........A <!--โดยทั่วไปอย่างสามัญสำนึกตามปกติ--> เรื่องเกิดขึ้น มีเหตุการณ์ว่า ผู้ใช้:...........A จะเป็นเหตุกระทำให้ โครงการวิกิทั่วไปเสี่อมเสียชื่อเสียง และความน่านับถือ เพราะเหตุการณ์ล่าสุดนี้ด้วย ที่มุ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง หน้ารายละเอียดผู้ใช้ ที่ชื่อว่า ผู้ใช้:Thai National ID 3650900023804 โดยอ้างว่า เป็นหุ่นเชิด และถูกควบคุมและใช้ด้วยบัญชี ผู้ใช้:.......Z ซึ่งเป็นบัญชีปลอมและไม่มีตัวตน โดยขาดการไต่ถาม ซักถาม จากทั้ง 2 บัญชี ซึ่งอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดใดต่อกันเลย คล้ายๆว่า บัญชีปลอมบัญชีนี้(ผู้ใช้:.......Z) จะมีสิทธิ์เป็นผู้เชิดหุ่น ทุกๆ บัญชี ที่ยังไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ใช้:...........A ”</b></font>
 
<font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:black"><b>“ ผู้ใช้:...........A กระทำการปรักปรำ ด้วยการสร้างรายละเอียด หน้าผู้ใช้:Thai National ID 3650900023804 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 โดยไม่ทราบความเป็นมาหรือรายละเอียดที่แท้จริงของผู้ใช้ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยระบุว่า เป็นบัญชีหุ่นเชิด ของบัญชี ผู้ใช้:.......Z ซึ่งเป็นบัญชีที่ตรวจสอบไม่ได้ และมีลักษณะคล้ายบัญชีปลอม ที่ทำขึ้นสมอ้างในการปรักปรำ กรณีของการเชิดหุ่น หรือบัญชีหุ่นใดใดที่กำกวม หากไม่เป็นการปรักปรำข้าพเจ้าก็ถือว่า ผู้ใช้:...........A อาจกระทำการด้วยความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจล่วงเลยไปเป็นกรณีดูหมิ่น และทำร้ายจิตใจต่าง ๆ ”</b></font>
 
<font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:black"><b>“ ประการหนึ่งนั้น ผู้ใช้:...........A มักล่วงเลย หาข้อกลบเกลื่อน เป็นข้ออ้างกับส่วนนามธรรม เช่นว่า บอกออกไปว่า ตรวจสอบแล้ว เป็นต้น ในเรื่องทั่วไปก็ไม่คำนึงถึงหลักฐานที่อาจตรวจสอบได้ กับโยงใยและไพล่ไปทางให้ร้ายผู้คน ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ตามการตรวจสอบของตน แล้วแจ้งการดำเนินการระงับการใช้ไปต่าง ๆ ”</b></font>
 
<font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:black"><b>“ ทุกทางต่อทางคาดโทษและให้โทษในประเด็น และเหตุการณ์ที่ยังมิได้สอบสวนนี้ ข้าพเจ้า มิได้พูดเพื่อความเกี่ยวข้องที่ข้าพเจ้าจะมีต่อชุมชนเพื่องานเขียนที่เป็นสาธารณะแห่งนี้ แต่เหตุการณ์ฝ่าฝืนไปในทางผิดปกติ จึงต้องออกพูด ว่า ผู้ใช้:Thai National ID 3650900023804 นั้นอาจเป็นหุ่นเชิด ของบัญชีที่ไม่มีความเป็นมาแน่ชัด เช่น บัญชีสุขพินทุ หรืออาจไม่เป็นก็ได้ แต่ ผู้ใช้:...........A ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะชักนำโยงใยและสร้างรายละเอียด ในหน้าผู้ใช้ที่อาจมีความเป็นมาในทางตรวจสอบได้ ซึ่งผิดทั้งมารยาทและความน่าไว้ใจ ซึ่งเป็นภาพรวมของงานสารานุกรม ข้าพเจ้าขอเสนอให้ทำคืนเป็นหน้าว่างไว้ก่อน จนกว่าจะสอบสวน .......Z ได้ว่าเป็นอย่างไร หรือจนกว่า จะสอบถามต่อผู้ใช้:Thai National ID 3650900023804 ว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ ซึ่งหากไม่ผิดมารยาทแล้ว ทุกอย่างก็อาจลอมชอม และได้เหตุผลที่แท้จริงในทางก่อประโยชน์ ข้าพเจ้าขอเสนอประเด็นอภิปราย และขอให้กระทำคืนหน้าผู้ใช้:Thai National ID 3650900023804 เช่นเดิม ก่อนการเกิดประเด็นที่เป็นข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นทางสมอ้างแต่บัญชี ''" .......Z "'' แต่ทางเดียว ”</b></font>
 
<font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:black"><b>“ หรือทั้ง 2 บัญชี จะย้อนข้อความ กันเป็นการอัปเดต ที่ข้าพเจ้าเห็น ก็ว่าอาจเป็นไปได้ แต่หากบัญชีนั้นเป็นอุปโลกน์ที่มีหลักฐานธรรมดาที่อาจสอบความไปถึง จะทำเป็นเขียนหรือแก้ไขไปโดยไม่คำนึงถึง ก็จะเป็นการผิดปกติบานปลายต่อไปมากยิ่งขึ้น แล้วคงให้ตามหา และเรียก สุขพินทุมาบอกความนั้นคงไม่ได้ เพราะบัญชีนั้น กระทำไว้ไม่แน่นอนในทางให้สืบทราบ ”</b></font>
 
 
 
:::::::::<font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:black"><b>“ และด้วยกันนี้ ข้าพเจ้าได้เสนอข้ออภิปราย ไว้ที่ ศาลาประชาคม อีกแห่งหนึ่ง เพื่อว่าจะไม่เป็นประเด็นส่วนตัวของใคร ”</b></font>
:::::::::<font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:black"><b>“ ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ผู้ใช้งานสารานุกรมทุกท่าน ทราบทั่วกัน --[[w:พิเศษ:เรื่องที่เขียน182.53.119.66/|191.66.000.61]] 20:58, 8 กรกฎาคม 2557 (ICT) ”</b></font>
<div><br>
</div>
<span
class="center pagebreak"
id="{{{label|}}}{{{1|}}}"
style="clear:both; display:block; font-size:smaller; font-color:white; border-top:{{{border-width|1px}}} {{{border-style|dashed}}}; border-color:{{{border-color|grey}}}">{{{label|}}} {{{1|}}}</span>
<div><br>
</div>
'''•''' [[ผู้ใช้:Thai National ID 3650900023804/Discussion /administrator delete action submit|<font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:red"><b>“ ตัวอย่างป้ายยับยั้งการกระทำผิดพลาด ”</b></font>]]
'''•''' [[ผู้ใช้:Thai National ID 3650900023804/Discussion /administrator delete action news|<font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:red"><b>“ ประเด็นข่าวและความต้องการภายในประเทศ ”</b></font>]]
'''•''' [[คุยกับผู้ใช้:Thai National ID 3650900023804|<font face="DilleniaUPC" size="5" style="color:red"><b>“ ประเด็นอภิปรายที่มีต่อผู้ใช้วิกิคำคมทั่วโลก ”</b></font>]]
<div><br>
</div>
1,012

การแก้ไข